Вівторок - Неділя з 6:00 до 14:00

Положення

Положення про порядок переоформлення права користування торговельним місцем, передачу торговельного місця в субкористування на території КП МТК «Калинівський ринок»

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ №224 від 01.09.2014р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переоформлення права користування торговельним місцем, передачу торговельного місця в субкористування на території КП МТК «Калинівський ринок»

Це Положення розроблено у відповідності до Правил торгівлі на ринках міста Чернівців, затверджених в новій редакції рішенням 9 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 16.06.2011р. №209 та визначає порядок переоформлення права користування торговельним місцем, передачі торговельного місця в субкористування (надалі – передача торговельного місця) на території КП МТК «Калинівський ринок» (надалі – Ринок).

 1. Порядок переоформлення права користування торговельним місцем
 • Користувач торговельного місця на Ринку в обов’язковому порядку завчасно узгоджує в письмовій формі з Ринком наступну передачу торговельного місця іншому суб’єкту господарювання.
 • Передача торговельного місця здійснюється на підставі заяв Користувача та суб’єкта господарювання, якому передається торговельне місце. Заяви реєструються в адміністрації Ринку в окремому журналі, який повинен бути прошнурованим та опечатаним.
 • При передачі торговельного місця Ринок, у разі необхідності, може витребовувати документи, що засвідчують право власності на торговельний об’єкт.
 • Передача торговельного місця здійснюється виключно за умови відсутності заборгованості з оплати послуг за користування торговельним місцем, електроенергією, відеоспостереження та за умови, що торговельний об’єкт, яким облаштовано торговельне місце, що передається, не є предметом спору, застави, на нього не накладено арешт, а сторони наділені правом на передачу цього торговельного місця (розпорядження торговельним об’єктом).
 • Ринок при передачі суб’єкту господарювання торговельного місця на термін більше одного місяця укладає з ним договір.
 • Площа торговельного місця, що передається, встановлюється наявним актом обміру площі, а за його відсутності такий акт складається уповноваженою комісією Ринку.
 • Площа торговельного місця, що передається, облаштованого однотипними торговельними об’єктами: контейнерами (їх частинами), великогабаритними павільйонами (ВГП, їх частинами), типовими розкладними прилавками (ТРП), типовими закритими прилавками (ТЗП), закритими прилавками (ЗП) на авторинку і т.п. встановлюється відповідно до Акта обстеження площ торговельних місць, затвердженого відповідним наказом по підприємству.
 • Передача торговельного місця іншому суб’єкту господарювання тягне за собою припинення дії договору з попереднім Користувачем.
 • Відомості про нового Користувача торговельним місцем вносяться в комп’ютерну базу обліку договорів (1:С) згідно з укладеним договором.
 1. Порядок передачі торговельного місця в субкористування.
 • Передача торговельного місця в субкористування здійснюється на підставі договору субкористування, укладеного Користувачем та суб’єктом господарювання, якому передається торговельне місце.
 • Договір про передачу права користування торговельним місцем (субкористування) погоджується відділом з договірної роботи Ринку та реєструються в окремому журналі, який повинен бути прошнурованим та опечатаним.
 • Передача торговельного місця в субкористування здійснюється виключно за умови відсутності заборгованості з оплати послуг за користування торговельним місцем, електроенергією, відеоспостереження.
 • Субкористувач має право передати торговельне місце в користування іншому суб’єкту господарювання тільки за згодою Користувача торговельного місця (власника торговельного об’єкту) та Ринку.
 • При оформленні договору субкористування, акт обміру площі не вимагається.
 • Передача торговельного місця в субкористування не тягне за собою припинення дії договору з попереднім Користувачем.
 • Відомості про субкористувача торговельного місця вносяться в комп’ютерну базу обліку договорів згідно з договором про передачу торговельного місця в субкористування.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переоформлення права користування торговельним місцем, передачу торговельного місця в субкористування на території КП МТК «Калинівський ринок»

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення суб’єктами господарювання реконструкції або поліпшення  торговельних об’єктів та пунктів зберігання товарів на території КП МТК «Калинівський ринок»